Cennik

Prowadzimy zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych jaki i z zaburzeniami. 

Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak pożywienia i powietrza. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, duchowy, emocjonalny i społeczny.

Koszt: 150 zł / godzina

Zajęcia Integracji Sensorycznej mają charakter zabawy w trakcie której poprzez dostarczanie kontrolowanej dawki wrażeń dotykowych dochodzi do kompensacji zaburzeń funkcji zmysłowych. Terapia odbywa się w specjalnie przygotowanej i wyposażonej w odpowiedni sprzęt sali tj.: huśtawki, trampoliny, równoważnie, deskorolki, hamaki terapeutyczne.

Koszt: 150 zł / godzina

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Koszt: 150 zł / godzina