Rehabilitacja

Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak pożywienia i powietrza. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, duchowy, emocjonalny i społeczny.

Już w pierwszych miesiącach życia poruszanie się jest bardzo ważnym środkiem zdobywania informacji na temat otaczającego świata. Przez ruch dziecko ma możliwość poznawania własnego ciała i własnych możliwości, a także zdobywania w trakcie zabaw ruchowych społecznych doświadczeń z innymi osobami.

Okres żłobkowy jest szczególnie ważny dla kształtowania motoryki dziecka. Dziecko w tym okresie nabywa pewnych nowych umiejętności, które w dalszych etapach życia jedynie doskonali. Dlatego należy w tym okresie dbać o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, o zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu.

Dla dzieci z niepełnosprawnościami 

Nasi pacjenci to nie tylko dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, ale również chorobami genetycznymi, autyzmem, epilepsją czy chorobami zapalnymi stawów. Wobec ogromu jednostek chorobowych nie ograniczamy się do terapii konkretnych z nich. Często zdarza się, że dziecko nie jest zdiagnozowane. Dla nas największe znaczenie ma poziom funkcjonalny małego pacjenta.

Dla dzieci z zaburzeniami:

Pisząc o zaburzeniach u dzieci mamy na myśli m. in. obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe niezwiązane z chorobą, wady postawy, czy stan po urazie. Zaburzenia napięcia wymagają działania fizjoterapeuty, gdyż mogą prowadzić do wad postawy. Z kolei utrwalone wady postawy skutkują m.in. zmianami zwyrodnieniowymi. Dlatego bardzo ważne jest wczesne dostrzeżenie problemu i profilaktyka.

Terapia ręki

Sprawność rąk daje dziecku możliwość zabawy i poznawania świata , nauki samoobsługi oraz wykonywania precyzyjnych czynności np. pisania. Poza tym mała motoryka ściśle łączy się z rozwojem mowy. Ważne jest, aby pracując nad poprawą sprawności motorycznej rąk uwzględnić całą kończynę górną, obręcz barkową jak i deficyty z zakresu motoryki dużej.

Masaż

Masaż jest dla nas przede wszystkim elementem uzupełniającym terapii właściwej. Poprzez różne techniki i rodzaje masażu rozluźniamy nadmiernie napięte mięśnie lub pobudzamy mięśnie o obniżonym napięciu, stymulujemy receptory czuciowe, poprawiamy krążenie krwi. A wszystko po to, aby ułatwić dziecku wykonanie danego ćwiczenia.