Prawidłowy rozwój integracji sensorycznej u dzieci

Poznawanie otoczenia, własnego ciała i wiedza o świecie, w którym żyjemy, tworzy się dzięki informacji dostarczanych przez zmysły. Łącząc wrażenia odbierane z otoczenia dzięki receptorom, czyli zakończeniem nerwowym poszczególnych zmysłów, stopniowo i coraz lepiej poznajemy otaczający nas świat. Informacje te są odbierane systematycznie, wpływając na nasz rozwój i dojrzewanie układu nerwowego.

Integracja czynności zmysłowo – ruchowych

Sensory integration, w skróci SI, można też nazwać uporządkowanie (organizację) wrażeń zmysłowych, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu.

Poszczególne zmysły, zarówno te odbierające bodźce z otoczenia (dotyk, wzrok, słuch, smak, powonienie), jak i z głębi naszego ciała (zmysł równowagi, czucia ułożenia ciała oraz jego ruchów) są umieszczone w ciała, tak aby mogły jak najlepiej odbierać bodźce.

O prawidłowy rozwój integracji sensorycznej u dzieci trzeba dbać od najwcześniejszego okresu życia.

U większości dzieci, rozwój integracji układów zmysłów następuje podczas zwykłych codziennych działań, zabaw, aktywności wykonywanych przez dziecko. Jeśli proces integracji sensorycznej jest zaburzony, pojawiają się problemy w rozwoju psychoruchowym dziecka, zachowaniu i uczeniu się.

Najczęstszymi występującymi objawami zaburzeń integracji sensorycznej u dzieci jest:

  • nieprawidłowa reakcja na bodźce (nadmierna lub zbyt mała),
  • za niski lub za wysoki poziom uwagi i aktywności,
  • zaburzenia koordynacji ruchowej,
  • opóźnienia w rozwoju ruchowym, rozwoju mowy, języka,
  • trudności w uczeniu się,
  • zaburzenia zachowania,
  • problem z samoakceptacją lub poczuciem własnej wartości.

To rodzice są najlepszymi obserwatorami dziecka, to oni pierwsi zauważają pojawiające się problemy, dziwne zachowania.

Chcesz wiedzieć więcej: czytaj dalej: https://www.supersprawni.org/integracja-sensoryczna/

Lub umów się do nas na spotkanie! Zapraszamy do kontaktu!

Autor: Izabela Gulczyńska, Pedagog specjalny oraz terapeuta integracji sensorycznej.