Oferta

Przedszkole Specjalne

Przedszkole prowadzone jest przez Fundację SUPERSPRAWNI, która powstała z potrzeby pomagania dzieciom w ich codziennym rozwoju. Pierwszym przedszkolakiem jest synek Pani Prezes – Olek. Dzielnie…

Read More

Neurologopedia

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób…

Read More

Integracja Sensoryczna

Zajęcia Integracji Sensorycznej mają charakter zabawy w trakcie której poprzez dostarczanie kontrolowanej dawki wrażeń dotykowych dochodzi do kompensacji zaburzeń funkcji zmysłowych. Terapia odbywa się w…

Read More

Rehabilitacja

Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak pożywienia i powietrza.…

Read More

Żłobek integracyjny

Żłobek SUPERSPRAWNI przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat. jednocześnie to placówka przystosowana do potrzeb dzieci zdrowych, z zaburzeniami rozwojowymi…

Read More