Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych bazuje na metodzie A. Goldsteina Skillstreaming, który opisał podstawowe umiejętności społeczne. Uczestnicy mają możliwość poznania i nabycia nowych umiejętności, a także skorygowania zachowań niepożądanych. Zajęcia wykorzystują techniki wykonywania instrukcji, odgrywania ról, modelowania, udzielania informacji zwrotnej i aktywnego sekundowania.

Zapraszamy dzieci od 4 r.ż. z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym. Każde dziecko jest indywidualnie kierowane do grup na podstawie posiadanych umiejętności i rozpoznanych trudności.

Dobór grupy odbywa się po wcześniejszej konsultacji z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Jakie umiejętności są kształtowane podczas Treningu?

  • rozpoznawanie uczuć i wyrażanie ich w sposób akceptowalny społecznie
  • nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości
  • słuchanie innych
  • rozwijanie umiejętności przestrzegania norm i zasad
  • doskonaleni i wzmacnianie interakcji społecznych ( wspólna zabawa, współdziałanie, umiejętność dzielenia się z innymi)
  • kształtowanie prawidłowych wzorców komunikowania się