PRZEDSZKOLE SPECJALNE Rozwój, zabawa, wsparcie

Dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (ruchową i intelektualną) w wieku od 2,5 lat nawet do 10 lat.

WIĘCEJ

REHABILITACJA Zajęcia dla dzieci zdrowych oraz z zaburzeniami rozwojowymi

Zadbajmy o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka przez zapewnienie mu odpowiedniej ilości wszechstronnego ruchu.

WIĘCEJ

ŻŁOBEK INTEGRACYJNY Dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.

To właśnie wspólna zabawa jest elementem, który najlepiej pobudza do działania.

WIĘCEJ

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Wyższy poziom rozwoju Twojego dziecka

Kontrolowanej dawki wrażeń dotykowych. Zajęcia Integracji Sensorycznej oraz neurologopedyczne.

WIĘCEJ