Cennik

Prowadzimy zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych jaki i z zaburzeniami. 

Ruch jest przejawem życia, a aktywność fizyczna jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje. Człowiek potrzebuje aktywności fizycznej tak samo jak pożywienia i powietrza. Występujący u dzieci „głód ruchu” jest wyrazem podświadomej chęci zaspokajania tej bardzo ważnej potrzeby, zapewnienia niezbędnego czynnika stymulującego rozwój: fizyczny, duchowy, emocjonalny i społeczny.

Koszt: 100 zł / godzina

Zajęcia Integracji Sensorycznej mają charakter zabawy w trakcie której poprzez dostarczanie kontrolowanej dawki wrażeń dotykowych dochodzi do kompensacji zaburzeń funkcji zmysłowych. Terapia odbywa się w specjalnie przygotowanej i wyposażonej w odpowiedni sprzęt sali tj.: huśtawki, trampoliny, równoważnie, deskorolki, hamaki terapeutyczne.

Koszt: 120 zł / godzina

Neurologopedia to specjalizacja logopedii zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń komunikacji spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego zarówno w przypadku dzieci jak i osób dorosłych. Neurologopeda w swojej pracy zajmuje się przede wszystkim terapią mowy u dzieci i osób niemówiących oraz terapią karmienia u dzieci i osób z zaburzeniami jedzenia.

Koszt: 120 zł / godzina

Trening umiejętności społecznych uczy nowych, pożądanych, zachowań czyli zastąpienie tych agresywnych lub przejawów nieśmiałości. Uczymy rozpoznawania emocji u siebie i u innych oraz tego jak reagować na różne emocje. Stosujemy elementy teorii umysłu, co inni mogą myśleć i czuć w konkretnej sytuacji. Ważnym aspektem jest tez trening relaksacji, który służy szybszemu uspokajaniu się.

Dobór grupy odbywa się po wcześniejszej konsultacji z rodzicem lub opiekunem prawnym.

Koszt zajęć grupowych: 50 zł / 40 minut

Celem terapii prowadzonej przez psychologa dziecięcego jest osiągnięcie przez dziecko optymalnego poziomu funkcjonowania, pozbycie się lęków, nieśmiałości, zaburzeń zachowania oraz ułatwienie nawiązywania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Rolą psychologa dziecięcego jest m.in. diagnoza rozwoju dziecka, wspieranie go w trudnych zadaniach rozwojowych oraz umacnianie rodziców w ich roli.

Koszt: 100 zł / godzina