O nas

Każdy z osobna jest niezwykłą osobą, jednak wierzymy, że w grupie siła! Każdy z nas kocha to co robi, robi to co kocha. Nie ma przypadków. Uwielbiamy naszych małych Podopiecznych, a ich uśmiechy odpłacają nam cały wysiłek, który wkładamy w ich rozwój.

Przyjdź i poznaj nas! My bardzo chętnie poznamy Ciebie!

Realizowane projekty

„Żłobek SUPERSPRAWNI” – dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania w okresie 01.01.-31.12.2017 r . w ramach zadania Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w latach 2017 r. – sprawozdanie zakończone pozytywnie;

„Żłobek SUPERSPRAWNI” – dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania w okresie 01.01. 2018 -31.08.2019 r . w ramach zadania Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w latach 2018 i 2019 r. – sprawozdanie zakończone pozytywnie;

„Żłobek SUPERSPRAWNI” – dofinansowanie z Urzędu Miasta Poznania w okresie 01.09. 2019 -31.08.2020 r . w ramach zadania Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka w latach 2019 i 2020 r. – w trakcie realizacji

Projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe projekt: RPWP.07.03.02-30-0001/15-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ – otrzymana dotacja rozliczona pozytywnie w 2017;

Projekt (II edycja) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia Społeczna – projekty konkursowe projekt: RPWP.07.03.02-30-0001/15-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nr Umowy z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+ – otrzymana dotacja – rozliczona pozytywnie w 2018 r;

MALUCH + edycja 2017 – Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej) – w okresie 01.01.2017-31.12.2017

MALUCH + edycja 2018 – Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej) – w okresie 01.01.2018-31.12.2018

MALUCH + edycja 2019 – Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Ministerstwo Gospodarki i Polityki Społecznej) – w okresie 01.01.2019-31.12.2019