Izabela Gulczyńska

Ukończyła studia magisterskie z Pedagogiki Specjalnej –specjalności edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studia podyplomowe- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka .
W Fundacji Supersprawni pracuje od dwóch lat jako pedagog specjalny oraz terapeuta integracji sensorycznej.

Ukończone szkolenia:

-Kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia
-KORP – narzędzie diagnozy rozwoju dziecka w wieku od 1 m. ż. do 9 r. ż.
-Szkolenie –„ Wczesna diagnoza i terapia neurobiologiczna dzieci z autyzmem”
-Szkolenie – „Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju”
-Kurs Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopnia
-Kurs „Growth throgh Play System”
-Szkolenie Kinezjologii Edukacyjnej Dennisona
-Szkolenie Makaton – Program Rozwoju Komunikacji PRKM I i II stopnia
-Kurs terapii ręki I i II stopnia
-Kurs wprowadzający HANDLE
-Szkolenie „Narzędzie M-CHAT-R/F- praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
-Szkolenie „Asystent Cień Dziecka z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu w przedszkolu”
– I stopień komunikacji alternatywnej i wspierającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością